Haber

Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Temel çerçevemiz sürdürülebilir ve istikrarlı kalkınma sürecidir”

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde YOİKK tekliflerinden ortaya çıkan yasa paketlerini meclisimizin gündemine taşımayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi Bakanı ve Teknoloji Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başkan Yardımcısı Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yeni kabinenin Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu (YOİKK) toplantısının tamamlandığını belirten Yılmaz, “İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra bu toplantılara daha düzenli bir şekilde devam edeceğiz. kamu ve özel sektöre aynı masada çalışma imkanı sunan yatırım ortamını bir araya getiren YOİKK’in Türkiye’deki yatırım sürecini hızlandırmak ve Türkiye’yi yatırımcılar için daha cazip bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla hazırladığı aksiyon planları son derece değerlidir. Bunun için aksiyon planlarının özel bir bölümde tekliflerin bizzat alınması ve yatırım ortamı ile ilgili sahada uygulamada yaşadıkları sıkıntılara direkt olarak odaklanması açısından ayrı bir önem arz etmektedir.Bu yıl özellikle birkaç önceliğe vurgu yaptık. Cari açığı azaltıcı, döviz girdisi sağlayan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran konulara öncelik vererek tekliflerini iletmelerini istedik” dedi.

Türkiye’de ciddi bir cari açık sorunu olduğunu belirten Yılmaz, “Biliyorsunuz Türkiye’de her zaman ciddi bir cari açık sorunu olmuştur. Bu sorunu aşmanın yolu, ithal ettiğiniz ürünleri bir yandan daha çok yerli üretmekten geçiyor. bir yandan da ihracatımızı artırmak için… Bu anlamda son 20 yılda doğrudan yatırım anlamında Türkiye’ye 255 milyar dolarlık kaynak girdiğini görüyoruz.Cari hesabımızın yüzde 41’ini finanse ettik. Ortalama olarak bu kaynakla açık veriyoruz.” Daha uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek zorundayız. Bu açıdan buradaki çalışmanın ayrı bir değer taşıdığını belirtmek isterim. Bütün teklifleri sekretaryamıza yapan Sanayi Bakanlığımız titizlikle çalıştı. Çeşitli kümelerle bir araya gelinerek çalıştaylar yapıldı ve özetlendi” dedi.

Yılmaz, toplantıya katılan meslek gruplarına da teşekkür etti. Toplantıda Türkiye’nin yatırım ortamının daha etkin hale gelmesi için yapılması gereken yasal ve idari düzenlemelere işaret eden Yılmaz, “Bunları iki küme halinde değerlendiriyoruz. Bunların bir kısmı daha kısa vadeli. Bir kısmı da sonrasında gündeme getirebileceğimiz konular. Meclisimiz bu yıl sonuna kadar açılıyor, bazıları daha orta vadeli, özellikle orta vadeli programımızda yer alacağımız ve olgunlaşarak gündeme getireceğimiz konular olmak üzere iki boyutta gündeme geldi. Kısa vadeli ve orta vadeli olarak ayırıyoruz.Yapılacak çalışmaları yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler, teknik çalışmalar ve süreç yumuşatma çalışmaları başlıkları altında toplayacağız.Bu kapsamda bugünkü toplantının ardından; eylül ayı sonuna kadar sekreterlik görevini yürüten Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız ile uyum içinde yönlendirme komitesi ve teknik komitelerimizi kullanarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız Kısa vadeli eylem planlarımız ve orta vadeli eylem planımız belirlenecek Meclisimiz açılmadan önce Eylül ayı sonuna kadar açıklanacak. Normalde altı ayda bir YOİKK’i toplamamız gerekiyor ama bugün 3 ay sonra tekrar toplanıp hem eylem planımızı hem de geleceğe yönelik çalışmalarımızı orada gözden geçirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda bugün gelen teklifleri bir araya topladığımızda birçok teklif var ama bunları bir araya getirdiğimizde şu başlıklar ön plana çıkıyor diyebilirim. Bilginin yurt içi ve yurt dışında kullanımı ve paylaşımı konusunda daha fazla düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Yılmaz, “Bir yandan AB’nin yeni standartlarına uymamak, bir yandan uluslararası şirketler arasında paylaşım yapmak için Avrupa Birliği’ne uyumu da gözeten bir çerçevede çalışmamız gerekiyor” diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: :

“Yatırımlarda finansmana erişim konusu her toplantıda olduğu gibi burada da en değerli konulardan biri olarak dile getirildi. Burada kalkınma bankacılığından yatırım projeli vakıflara kadar çok çeşitli konularda tartışmalar yapıldı ve hangi roller üstlenildi? Merkez Bankası oynamalı.Doğal olarak uygulama istikrardı,makro Bu konularda siyaset çerçevesinde neler yapılabilir konuşuldu.Geliştirilen yatırım yeri imkanları yine değerli bir konu.Burada daha çok sanayi alanlarının nasıl oluşturulacağı konusu planlı bir şekilde, tabii ki sanayinin tarımsal ve çevresel hassasiyetleri göz önünde bulundurularak ön plana çıkmıştır.Sanayi alanlarımızın sahip olduğu su potansiyeli dikkate alınarak planlı bir şekilde genişletilmesi yönünde genel bir anlayış olduğunu söyleyebiliriz. Verimsiz topraklarda tarımsal üretimimize zarar vermez.Az önce de söylediğim gibi döviz kazandırıcı hizmetler son derece değerli.Burada Exim Bank’ın desteğini artırmak ve konut kredisi son yıllarda beş kata kadar çıkarıldı. Ancak ek önlemlerle daha da güçlendirilmesi, gümrük birliği ve Avrupa Birliği’ndeki son düzenlemelere uyum konuları ele alındı. uzak ülkelerin stratejisi de dahil olmak üzere dış pazarlarda daha etkin bir pazarlama gündemdeydi. Özellikle uzmanlık gerektiren eşya alanında süreçlerin kolaylaştırılması konusu, gümrük işlemlerinin güzelleştirilmesinde yine değerli bir konudur. Ar-Ge geliştirmede uğraştığımız konuların ortasında katma maliyeti yüksek bir ekonomi kurabiliriz ama bu şekilde. Ar-Ge olmadan ihracat ve katma değeri yüksek üretim olmaz. Sanayi Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aynı bakış açısında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İş mevzuatındaki çeşitli düzenlemeler yine burada değinilen konuların başında gelmektedir. Çalışma Bakanlığımızın bunlarla ilgili hem kısa vadeli hem de orta vadeli konuları ele aldığı söz konusudur. Özellikle yabancı çalıştırma konularında yine nasıl ve hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Türkiye’de bulunmayan veya talep görmeyen konularda ihtiyaç analizleri yapılarak şirketlerimizin ihtiyaçlarını kendi işgücü piyasamıza zarar vermeden karşılayacak bir model ihtiyacı tartışıldı. Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin yine değerli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Burada girişimciliğin çeşitli finansal araçlarla gelişmesi ve özellikle sermaye piyasalarının giderek daha etkin hale gelmesi tartışıldı. Yeşil dönüşümü hızlandırmak yeniden değerlendi diyen bir başlık. Emisyon ticaret sisteminin kurulması burada. Acil konulardan biridir. Bu konuda farklı bakanlıkların görüşleri var. Bunları istişare yoluyla hızlı bir şekilde olgunlaştırarak en pratik şekilde nasıl çözebiliriz gibi bir yaklaşımımız var. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sisteminin kurulması ve buradan elde edilen kaynakların yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde kullanılması yine dile getirilen fikirlerden biridir.”

Dijital dönüşüm için 5G dahil diğer alanlarda da yeni çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Sektörün genelinde dijital dönüşümün hızlandırılması konusu yeniden değerli bir konu haline geldi. Bazı yeni çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. dijital dönüşüm için ileri teknoloji ve endüstriyel yapı ve 5G dahil diğer konularda da yapılmalı.İletişim ve ulaşım alanında çeşitli konular dile getirildi.Pahalı Ulaştırma Bakanımız da burada.Özellikle demiryollarına daha fazla öncelik verilmesi. Önümüzdeki dönem aslında hükümet programımızda seçim beyannamemizde çok net bir şekilde ifade edilmiş durumda Şimdi önümüzdeki dönemde ulaşımda temel önceliğimiz demiryollarına daha fazla öncelik verilmesini sağlamak En temel yatırım ortamının tam ortasında. hızlı gelişmesiyle kolaylaştırıcı konular, demiryolları ve liman bağlantılarının üretim merkezi temaslarının güçlendirilmesi. Son olarak risk yönetiminin geliştirilmesi de ana başlık olarak ele alındı. Sadece deprem değil, her türlü afete hazırlık afet çeşitleri, özellikle İstanbul’da Bugün konunun sadece konut açısından değil, ticari, sınai ve yatırım ortamı açısından da ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Özellikle İstanbul’da afete hazırlığın hızlandırılması konusu burada bir kez daha dile getirilen değerli konulardan biri haline geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda hazırlıkları var. Önümüzdeki süreçlerde bunun kamuoyu ile daha geniş bir şekilde paylaşılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yeni dönemde bunu meclis gündemine taşımayı planladıklarını vurgulayan Yılmaz, “Türkiye’deki yatırım ortamını güzelleştirecek reform süreci için tüm paydaşlarımızla masa başında irademizi güçlü bir şekilde vurguluyoruz. YOİKK tekliflerinden doğan yasa paketlerini yeni dönemde yapısal reform çalışmaları kapsamında meclisimizin gündemine sunmayı, yatırımcıların ön planda tuttuğu inanç ortamını sağlamayı, finansal istikrarı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı amaçlıyoruz. istihdam artışı bu konudaki temel çerçevemizi oluşturmaktadır.Yapısal reformların orta vadeli somut etkilerinin yanı sıra beklenti kanalıyla sağlanacak kısa ve vadeli etkilerini de büyük önemsiyoruz. Tabii ki enflasyonla mücadeleye devam.Diğer yandan ülkemizin güçlü bir şekilde büyümesini ve istihdamını durgunluğa girmeden sağlıklı ve istikrarlı bir yerde sürdürmesini hedefliyoruz. Kapsayıcı büyüme yine temel ilkelerimizden biri. Bu kapsamda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız çerçevesinde, ülkemizdeki refah artışından tüm kesimlerin adil bir şekilde faydalanmasını hedefliyoruz. Bu nedenle sadece büyük şirketler için değil, KOBİ’lerimiz ve küçük işletmelerimiz için de iş ve yatırım ortamını iyileştirmemiz ve sadece veri metropolleri için değil Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni fırsatlar yaratmamız değerli. Bu bağlamda sektörün yeniden Anadolu’ya yayılması muhtemelen herkesin hemfikir olduğu bir çerçeve. İç Anadolu Akdeniz hattında daha güçlü bir sanayileşme perspektifi bugün dile getirilen konular arasında yer aldı. Türkiye’de yatırım ortamı daha elverişli hale geldikçe, iş yapma ve yatırım yapma süreçleri kolaylaştıkça, bu kazanımlar ülkemize ve ekonomimize en olumlu şekilde yansıyacaktır. Daireler arası iş birliğinin ve yönetsel anlayışın en somut tezahürlerinden biri olan kurulumuz çalışmalarını sürdürecektir. Bu bağlamda başta kamu kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri olmak üzere heyet üyelerine teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçlerde çeşitli platformlarda ortak çalışmalarımızı sürdürmek ümidiyle bugün toplantımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim” dedi. -ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort